• สติ๊กเกอร์แต่ละลายจะมีขอบงานเพื่อช่วยในการตัดงานให้ได้ฉาก ควรแกะทิ้งก่อน
  การติดตั้งงานทุกครั้ง


 • เมื่อทราบจุดติดตั้้้งแล้ว ให้ลอกงานทีละส่วน โดยพับกระดาษรองหลังลง(อย่าลอก
  ออกทีเดียวทั้งหมด เพราะหากขนาดลายใหญ่จะทำใ้ห้ติดยาก) แล้วใช้มือกด

  ติดแผ่นเทปลอกบนผนังเฉพาะ 2 มุมบน อย่าพึ่งกดบนเนื้อสติ๊กเกอร์ แล้วเล็ง
  ดูว่าตรงตามตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ตรงยังสามารถลอกชิ้นงานออก
  ได้ง่าย


 • หากยางปาดที่ให้ไปไม่ถนัดมือ สามารถใช้บัตรแข็ง หรือบัตร ATM แทนได้ โดย
  ค่อย ๆ ปาดพร้อมกับดึงกระดาษรองหลังออก ดึงและปาดจากบนลงล่าง เมื่อลอก
  กระดาษรองหลังออกหมดแล้ว ให้ใช้ยางปาดกดงานใ้ห้ทั่วอีกครั้ง แล้วจึงค่อย ๆ
  ดึงเทปลอกออก โดยเริ่มดึงจากมุม อย่าดึงแบบยกขึ้น ให้ค่อย ๆ ดึงราบ ไปกับ
  ผนัง โดยให้มืออยู่ชิดผนังที่สุด ใช้อีกมือช่วยกดงานขณะดึงเทปลอกออก หากงาน
  หลุดติดเทปลอกมา ให้ย้อนติดคืนกลับไปใหม่ ใ้ช้ยางปาดถูหน้าเทปลอก เพื่อให้
  ลายติดคืนกลับเข้าไป แล้วลอกใหม่อีกครั้งภายหลังจากดึงเทปลอกออกหมดแล้ว
  ใช้ยางปาดหน้างานให้ทั่วอีกครั้ง

 

 • ในการติดสติ๊กเกอร์บนกระจกใส ควรจะทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติด ถ้าต้องการ
  ให้มองเห็นทั้ง 2 ด้านห้ามใช้น้ำเด็ดขาด เพราะอาจเกิดฝ้าขาวด้านที่เป็นกาวและ
  อย่าจับเนื้อสติ๊กเกอร์้ด้านที่เป็นกาว เพราะจะเป็นลายนิ้วมือ

 • สำหรับลายที่ใหญ่ หรือมีรายละเอียดแตกแขนงออกไป อย่างต้นไม้หรือกิ่งไม้
  เช่นลาย Safari หรือ Cherry Blossom แนะนำให้ลอกจากโคนต้นหรือโคนกิ่ง
  หรืออาจจะลอกเป็นช่วง ๆ โดยเริ่มจากโคน

 • งานที่ประกอบด้วยหลายชิ้นหรือหลายสี ให้ตัดงานเป็นชิ้น ๆ ก่อน (ตัดโดยยังไม่
  ต้องแกะเทปลอกออก)

 • สำหรับลายที่มีหลายสี เช่นลาย Heart ให้เริ่มจากฐานขึ้นไป

 • สำหรับลายที่เป็นงานแขวน เช่นลาย Cage หรือ Chandeller เราได้เผื่อโซ่ไว้ให้และลายประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องติดลงมาจากฝ้าเพดานทุกครั้งไป ดูตามความเหมาะสมของงาน ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณต้องการ

 • สำหรับลายที่มีฐาน เช่นลาย Spring, Safari หรือ Fount of Youth ไม่จำเป็นต้องเริ่่่มจากพื้น ให้ดูองค์ประกอบโดยรวมของการตกแต่ง อาจจะลอยตัวอยู่บนผนังเหมือนงานมองไกล โดยอาจวางเฟอร์นิเจอร์บังไว้บ้าง


 • สำหรับงานประเภทกิ่งก้าน เช่นลาย Tweet, Cherry Blossom หรือ Bird Song เพื่อความสวยงาม ลายควรจะออกจากขอบผนังด้านใดด้านหนึ่ง

 • สำหรับงานที่เป็นชุด คุณสามารถปรับระยะห่าง หรือจับแยกงานตามความเหมาะสมได้

 • สติ๊กเกอร์ทุกลายสามารถนำไปใช้ตกแต่งเฟอร์ินิเจอร์ผิวเรียบได้

 • สติ๊กเกอร์ทุกลายสามารถนำไปใช้ตกแต่งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ได้

 

 

www.ijsiam.com facebook