Q : Stik 'Em up คืออะไร
A : เป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ลวดลายต่าง ๆ สำหรับแต่งบ้าน เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง

      มากในต่างประเทศ

Q : Stik 'Em up ทำจากประเทศอะไร
A : เป็นงานดีไซน์ของไทย ผลิดโดยฝีมือของคนไทย โดยเราเลือกใ้ช้แต่วัสดุคุณภาพดีที่ได้

      มาตรฐานจากต่างประเทศทั้งตัวสติ๊กเกอร์และเทปลอกสติ๊กเกอร

Q : Stik 'Em up มีจุดเด่นอะไร
A : 1.เราเลือกใช้สติ๊กเกอร์คุณภาพดีจากต่างประเทศ เป็นสติีกเกอร์ Rltrama ที่ได้มาตรฐาน
        
จากยุโรป
      2.เราใช้สติ๊กเกอร์เนื้อด้าน จึงไม่สะท้อนแสงไฟ ไม่หลอกสายตา เมื่อนำมาตกแต่งผนัง
      3.สติ๊กเกอร์ที่ใช้เป็นกาว Remove คือ สามารถติดแห้ง ไม่ต้องใช้น้ำและสามารถลอกออก

         ได้ไม่ทิ้งรายกาว ไม่กินสี
      4.ของเราติดเทปลอกให้พร้อมใช้งานได้เลย ในขณะที่หลายยี่ห้ออื่น ๆ ให้เทปลอกมาต่าง

          หากให้ติดเอง
      5.เรามียางปาดสติ๊กเกอร์ พร้อมคู่มือและภาพตัวอย่างให้ทุก ๆ ลวดลาย


Q : Stik 'Em Up ของไทย เทียบกับสินค้าของต่างประเทศ

A : เป็นงานดีไซน์ที่เข้าใจคนไทยเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นเดียวกัน ง่ายต่อการติด

      ต่างกับงานเกาหลีที่่่ต้องตัดต่อลายเองและของเราจะติดเทปลอกให้กับทางลูกค้าเลย ทำให้

      ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการติดสติ๊กเกอร์ก็สามารถติดเองได้ง่่าย

Q : Stik 'Em up ติดได้บนวัสดุอะไรบ้าง และมีข้อจำกัดอย่างไร

A : Stik 'Em Up ติดได้บนวัสดุผิวเรียบทั้งหมด ทั้งผนังปูนทาสี ผนังไม้ทาสี กระจก กระเบื้อง

      เฟอร์นิเจอร์ผิวเรียบยกเว้นแผ่นยิบซั่มในการติดสติ๊กเกอร์แต่ละครั้ง ควรทำความสะอาด

      พื้นผิวก่อน หากลูบที่ผนังแล้วพบว่ามีฝุ่นสี หรือคราบสีติดมือ ไม่ควรติดเพราะคราบฝุ่น

      จะติดกาวของสติ๊กเกอร์แล้วทำให้สติ๊กเกอร์ไม่ติดด

Q : การติดสติ๊กเกอร์แต่งบ้าน ต้องใ้ช้น้ำในการติดเหมือนการติดสติ๊กเกอร์ทั่วไปหรือไม่
A : ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในการติด เพราะเราติดเทปลอกช่วยพยุงลายให้ตึงเรียบร้อยอยู่แล้ว

      เพียงใช้ยางปาดรีดให้เรียบก็พอ แต่หากติดเสร็จดีแล้วสามารถใช้น้ำทำความสะอาดพื้น

      ผิวได้ตามปกติ

Q : สามารถติดในห้องน้ำได้หรือไม่

A : ได้ แต่ต้องติดตอนห้องน้ำแห้ง และควรทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งเสียก่อนแล้วค่อยติด

      เมื่อติดแล้วสามารถทำความสะอาด โดนน้ำได้ตามปกติ

Q : Stik 'Em Up ขายอย่างไร ราคาเท่าไร

A : Stik 'Em Up ขายเป็นชุด แล้วแต่ขนาด แล้วแต่ลวดลาย ราคาตั้งแต่ 300 - 1,200 บาท

Q : ลวดลายต่าง ๆ ที่มีให้ สามารถสั่งเปลี่ยนสี ปรับขนาด กลับด้านได้หรือไม่ ต้องเพิ่มเงินเท่าไร

A : สำหรับสติ๊กเกอร์ในแต่ละแบบ ทางดีไซน์เนอร์ ได้พิจารณาสีที่เหมาะสมให้แล้ว แต่หาก

      ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนสีหรือกลับด้านสามารถสั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ต้องรอ

      เวลาในการผลิต แต่หากต้องการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากการ

      ปรับขนาด

Q : สามารถสั่งสินค้านอกเหนือจากแบบที่มีให้ ได้หรือไม่ ราคาเป็นอย่างไร

A : ได้ แต่ต้องส่งแบบมาเพื่อตีราคาก่อน หากมีเป็นไฟล์ Vector ที่พร้อมตัดมาเราจะไม่คิดค่าทำ

      ไฟล์เพิ่ม

 

www.ijsiam.com facebook